+ فروش قناری کد 15

جنس: ماده
نوع: رسمی
متولد: سوم دیماه سال 91
قیمت: هشتاد هزار تومان
تماس:09123859785
برای مشاهده تصاویر بیشتر اینجا را کلیک کنید
فروش قناری کد 15
نویسنده : فخیمی ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱/٢٥
تگ ها: قناری و فروش و ماده و رسمی
comment نظرات () لینک


+ فروش قناری کد 13

جنس: نر
نوع: رسمی کاکلی
متولد: دوم دیماه سال 91
قیمت: یکصد و بیست هزار تومان
تماس:09123859785
برای مشاهده تصاویر بیشتر اینجا را کلیک کنید
فروش قناری کد 13
نویسنده : فخیمی ; ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱/٢٥
تگ ها: قناری و فروش و کرست و نر
comment نظرات () لینک


+ فروش قناری کد 12

جنس: ماده
نوع: رسمی کاکلی
متولد: هیجدهم بهمن ماه سال 91
قیمت: یکصد هزار تومان
تماس:09123859785
برای مشاهده تصاویر بیشتر اینجا را کلیک کنید
فروش قناری کد 12
نویسنده : فخیمی ; ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱/٢٥
تگ ها: قناری و فروش و کرست و ماده
comment نظرات () لینک


+ فروش قناری کد 11

جنس: ماده
نوع: رسمی کاکلی
متولد: اول دیماه سال 91
قیمت: یکصد هزار تومان
تماس:09123859785
برای مشاهده تصاویر بیشتر اینجا را کلیک کنید
فروش قناری کد 11
نویسنده : فخیمی ; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱/٢٥
تگ ها: قناری و فروش و کرست و ماده
comment نظرات () لینک


+ فروش قناری کد 10

جنس: ماده
نوع: رسمی کاکلی
قیمت: یکصد بیست هزار تومان
تماس:09123859785
برای مشاهده تصاویر بیشتر اینجا را کلیک کنید
فروش قناری کد 10
نویسنده : فخیمی ; ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
تگ ها: قناری و ماده و کرست و کاکلی
comment نظرات () لینک


+ فروش قناری کد 7

جنس: ماده
نوع: رسمی کاکلی
متولد:دوازدهم فروردین ماه سال 90
قیمت: یکصد و بیست هزار تومان
تماس:09123859785
برای مشاهده تصاویر بیشتر اینجا را کلیک کنید
فروش قناری کد 7
نویسنده : فخیمی ; ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۱٧
تگ ها: قناری و فروش و کرست و کاکلی
comment نظرات () لینک


+ فروش قناری کد 6

جنس: نر
نوع: رسمی معمولی
متولد:بیست و نهم خرداد سال 90
قیمت: یکصد هزار تومان
تماس:09123859785
برای مشاهده تصاویر بیشتر اینجا را کلیک کنید
فروش قناری کد 6
نویسنده : فخیمی ; ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۱۱
تگ ها: قناری و فروش و نر و رسمی
comment نظرات () لینک